Etykiety

Deutschland (15) film (5) freizeit (23) gramatyka (17) kuchnia (8) Kultur (2) literatura (15) muzyka (9) Natur (6) szkoła (6) świętowanie (14) targi (5)

wtorek, 21 lutego 2012

M wie Modalverben


Gramatykę przed maturą powtarzać czas zacząć.....

Czasowniki modalne - Modalverben -  nadal niektórym sprawiają wielkie problemy.


W języku niemieckim wyróżniamy sześć czasowników modalnych, inaczej nazywane są czasownikami posiłkowymi trybu, określającymi sposób realizacji wyrażanych przez nie czynności (tzw. Modus) - stąd też nazwa Modalverben:

können (móc, umieć, potrafić)
 wollen (chcieć)
 müssen (musieć)
 sollen (mieć powinność, obowiązek)
 dürfen (mieć pozwolenie)
 mögen (lubić)

i jako siódma, dodatkowa  forma (przypuszczająca forma czasownika mögen)
ich möchte” wyraża życzenie, pragnienie (chciałabym, chciałbym)

Czasowniki modalne występują zazwyczaj z bezokolicznikiem innego czasownika i tworzą z nim orzeczenie zdania. Czasownik modalny w takim wypadku podlega odmianie przez osoby, a bezokolicznik stoi nieodmieniony na końcu zdania.


Hier darf man nicht rauchen. (Tutaj nie wolno palić.)
Er mag sie nicht. (On jej nie lubi.)
Ich möchte nach Berlin fahren. (Chciałabym pojechać do Berlina.)
Ich will ins Kino gehen. (Chcę iść do kina.)
Können Sie mir helfen? (Czy może mi Pan/ Pani pomóc?)

 Odmianę czasowników modalnych należy zapamiętać, gdyż jest ona nieregularna.
 (Jedynym ułatwieniem jest fakt, że 1 i 3 osoba liczby pojedynczej jest taka sama.)

Czas teraźniejszy (Präsens) - odmiana
ich                       kann                  will      
du                       kannst                willst   
er/sie/es              kann                   will      
wir                      können              wollen
ihr                       könnt                 wollt   
sie/Sie                können              wollen

ich                       muss                  soll      
du                       musst                 sollst   
er/sie/es               muss                  soll      
wir                      müssen               sollen 
ihr                       müsst                 sollt     
sie/Sie                 müssen              sollen 

ich                       darf                   mag / möchte
du                       darfst                 magst / möchtest
er/sie/es              darf                    mag / möchte
wir                      dürfen               mögen / möchten
ihr                       dürft                  mögt / möchtet
sie/Sie                 dürfen               mögen/ möchten


Owocnych powtórek 
k :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz